ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด คืออะไรกันนะ?วันนี้จะพาไปรู้จักกับค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด Prepayment Penalty ว่ามีอะไรกันบ้างนั้น

ซึ่งปกติแล้วทางธนาคารจะเป็นผู้ที่จัดการเงินจัดเก็บกับผู้กู้ในกรณีมีการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด หากว่าได้มีการชำหนี้ทั้งหมดแล้ว เพื่อปิดปัญชีและไถ่ถอนจำนองออกไป กำหนดระยะเวลา ภายใน 3ปีแรกของการกู้เงิน โดยธนาคารจะเป็นผู้ที่คิดค่าดอกเบี้ยปรับ กรณีผู้กู้มีการถอนจำนองก่อนกำหนด ซึ่งในแต่ละที่จะมีการที่คิดค่าดอกเบี้ยเพิ่มแตกต่างกันไป


Follow Us
Recent Posts