ศิลปะนอกกฏผืนผ้าใบนอกกรอบกับ Wall Art

เคยเบื่อกับการแต่งห้องแบบเดิมอยู่หรือเปล่า?


คำว่า ”ศิลปะ” ไม่ได้มีเพียงแค่อยู่บนภาพกระดาษหรืออยู่ในกรอบเดิมๆเท่านั้น ผนังบ้านก็สามารถเป็นผืนผ้าใบสร้างผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครได้ ซึ่งบ้านทุกบ้านล้วนมีศิลปะอยู่ในตัวเอง สามารถสร้างบรรยากาศภายในบ้านที่หลากหลายสีและลวดล่ายต่างๆให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ทำให้บ้านของคุณมีความสุข มีชีวิตชีวา สีสันยิ่งขึ้น

Credit ภาพ : pinterest

Follow Us
Recent Posts