google-site-verification=XTvaWKyYBhQGeGow9coYC-iOO0t9HI6dLK2-A1xdzTQ
top of page

4วิธี ดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างไรในฤดูฝน


มาดู 4วิธี ดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างไรในฤดูฝน

1.ขั้นตอนแรกที่ทำได้อย่างง่ายดายคือการปรับอุณหภูมิ ควรปรับให้เหมาะกับสภาพอากาศในฤดูฝน และควรพิจารณาจากอุณหภูมิของร่างกาย หลีกเลี่ยงตั้งอุณหภูมิให้ต่ำหรือสูงมากจนเกินไป หากต้องการปรับอุณหภูมิควรปรับขึ้นทีละ 1องศา เพื่อให้ร่างกายปรับตัว

2.หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ ระวังในเรื่องไฟรั่วเพราะหน้าฝนแอร์จะควบแน่นความชื้นเป็นหยดน้ำมากกว่าฤดูอื่น ควรตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับแอร์ว่ามีการรั่วหรือไม่ รวมถึงต้องไม่ติดตั้งใกล้วัตถุไวไฟ และไม่ควรซ่อมแอร์ด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควรเรียกช่างแอร์มาตรวจสอบ

3.เนื่องจากในฤดูฝนนี้ทำให้เกิดการอับชื้นได้ง่าย ดังนั้นวิธีที่จะช่วยลดปัญหากลิ่นอับของแอร์คือการดึงแผ่นกรองอากาศออกมาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นนอกจากจะช่วยลดกลิ่นอับชื้นยังช่วยเรื่องยืดอายุการใช้ของแอร์ และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

4.วางคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ถูกตำแหน่ง ไม่ควรตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ต่ำจนเกินไป ถ้าคอมเพรสเซอร์อยู่ที่พื้นแล้วฝนตกเยอะ อาจจะทำให้น้ำท่วมขึ้นมาถึงคอมเพรสเซอร์ได้และเป็นการป้องกันน้ำท่วมหรือสัตว์ต่างๆ เข้าไปอยู่ในคอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะทำให้เครื่องดับได้

Follow Us
Recent Posts
Archive
Catagory

Home Office 3 ชั้น ใกล้ร.ร.
โครงการ เพียว ปาล์ม (เทพารักษ์-ศรีนครินทร์)

ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล ฯ

bottom of page