google-site-verification=XTvaWKyYBhQGeGow9coYC-iOO0t9HI6dLK2-A1xdzTQ
top of page

เราเที่ยวด้วยกัน อีกหนึ่งโครงการดีๆจากรัฐบาล สนับสนุนค่าใช้จ่าย 40%


ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ทุกๆคนคงเบื่อที่อยู่บ้าน อยากหาที่เที่ยวกันอยู่ใช่ไหม?

ตอนนี้รัฐเค้ามีโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ลงทะเบียนเพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศสูงถึง 40% ! โดยจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ✅ส่วนที่ 1 สิทธิ์ลดค่าที่พัก 40% (สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน และสูงสุด 5 ห้องหรือคืน ต่อคน) ✅ส่วนที่ 2 สิทธิ์ส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว 40% ที่จะมาในรูปแบบของคูปอง (เฉพาะร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเท่านั้น) ✅ส่วนที่3 สิทธิ์ในการได้รับค่าตั๋วเครื่องบินคืน 40% (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) -------------------------------------------------------- 📍 ลงทะเบียนผ่าน Website เราเที่ยวด้วยกัน > https://bit.ly/2WWzkEM 📍 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เป็นวันแรก 📍 ไม่มีปิดลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เรื่อยๆ

ส่วนที่ 1 สิทธิ์ลดค่าที่พัก 40% (สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน และสูงสุด 5 ห้องหรือคืน ต่อคน) ทั้งนี้ การรับสิทธิ์จะต้องจองห้องพักพร้อมชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น 1. เว็บไซต์ของทางโรงแรม 2. โทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม 3. ผ่าน Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ *อย่าลืมแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

ส่วนที่ 2 สิทธิ์ส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว 40% ที่จะมาในรูปแบบของคูปอง (เฉพาะร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเท่านั้น) โดยจะได้คูปองวันละ 600 บาท หลังเวลา 5 โมงเย็น สูงสุด 5 คืน! สามารถเริ่มรับวันที่ check-in เข้าโรงแรม คูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out ออกจากโรงแรม

ส่วนที่ 3 นี้ สิทธิ์ในการได้รับค่าตั๋วเครื่องบินคืน 40% (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) โดยจะต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. จองและชำระเงินเต็มจำนวนตามช่องทางปกติของสายการบิน 2. มีการเข้า check-in และ check-out ที่โรงแรมตามที่จองไว้ เพื่อยืนยันว่ามีการเดินทางและเข้าไปพักจริง 3. กลับมาลงทะเบียนที่เว็ปไซต์เราเที่ยวกัน เพื่อขอสิทธิ์รับเงินค่าตั๋วเครื่องบินคืน 40% โดยจะสามารถ Log-in กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์รับเงินสนับสนุนได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่พักแล้วเท่านั้น และจังหวัดที่เดินทางไป-กลับต้องอยู่ในภาคเดียวกันกับโรงแรมที่พัก

 

ลงทะเบียนผ่าน Website เราเที่ยวด้วยกัน > https://bit.ly/2WWzkEM 📍 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เป็นวันแรก 📍 ไม่มีปิดลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เรื่อยๆ -

Follow Us
Recent Posts
Archive
Catagory

Home Office 3 ชั้น ใกล้ร.ร.
โครงการ เพียว ปาล์ม (เทพารักษ์-ศรีนครินทร์)

ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล ฯ

bottom of page