google-site-verification=XTvaWKyYBhQGeGow9coYC-iOO0t9HI6dLK2-A1xdzTQ
top of page

เข้าแล้ว! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับเงิน 3,000บาท


เข้าแล้ว! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับเงิน 3,000บาทโดยกลุ่มคนเปราะบางแบ่งเป็นดังนี้

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

*แต่จะต้องเป็นบุคคลข้างต้นที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาใดๆมาก่อน สามารถได้รับเงินเยียวยาได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1.โอนเงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน และได้มีการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 2ผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนราย โดยจะถึงมือภายใน 15 วัน

Follow Us
Recent Posts
Archive
Catagory

Home Office 3 ชั้น ใกล้ร.ร.
โครงการ เพียว ปาล์ม (เทพารักษ์-ศรีนครินทร์)

ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล ฯ

bottom of page