google-site-verification=XTvaWKyYBhQGeGow9coYC-iOO0t9HI6dLK2-A1xdzTQ
top of page

สินเชื่อ OD คืออะไร?


เชื่อว่าผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหลายๆคนคงจะรู้จักสินเชื่อ OD กันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นสุง เอื้อต่อการหมุนเวียนเงินในธุรกิจให้อยุ่ในสภาพคล่องตัว สำหรับใครหลายที่คนที่กำลังจะสร้างธุรกิจของตัวเอง มาทำความรู้จักกับสินเชื่อODกันค่ะ . 💸สินเชื่อ OD หรือ over draft ที่เรียกกัน เป็นสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี คิดดอกเบี้ยเฉพาะเงินต้นที่เบิกออกมา (สั่งจ่ายเช็ค) เมื่อนำเงินต้นใส่คืนเข้าไปธนาคาร ก็จะถือเป็นการหยุดดอกเบี้ย และวงเงินส่วนที่ยังไม่เบิกออกมาก็จะยังไม่คิดดอกเบี้ย ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล (เงินสด) เมื่อเราได้รับเงินกู้เข้าบัญชี ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยกับเราทันที และผ่อนตามระยะเวลาที่กำหนด . เห็นแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งวางใจไปนะคะ เพราะสินเชื่อชนิดนี้มี ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าสินเชื่อชนิดอื่น จึงเหมาะเป็นวงเงินกู้ในระยะสั้นมากกว่า และต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกู้ได้ เพราะส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อ OD ให้ใครง่ายๆ ต้องผ่านการตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของบุคคลที่จะขอสินเชื่อก่อน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง www.ddproperty.com

Follow Us
Recent Posts
Archive
Catagory

Home Office 3 ชั้น ใกล้ร.ร.
โครงการ เพียว ปาล์ม (เทพารักษ์-ศรีนครินทร์)

ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล ฯ

bottom of page